MathGroup Archive 2005

[Date Index] [Thread Index] [Author Index]

Search the Archive

Graphics Colors wherefrom?

  • To: mathgroup at smc.vnet.net
  • Subject: [mg53888] Graphics Colors wherefrom?
  • From: Tom Aldenberg <Tom.Aldenberg at rivm.nl>
  • Date: Wed, 2 Feb 2005 06:25:52 -0500 (EST)
  • Sender: owner-wri-mathgroup at wolfram.com

MathGroup,

I am studying the colors in the Graphics`Colors` standard add-on.

Do these color names belong to some artists standard definition set?
Are there other systems?

Tom Aldenberg
RIVM, NL
____________________________________________________________________________

"Dit bericht en eventuele aangehechte bestanden zijn vertrouwelijk en
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ongeautoriseerde verstrekking of
bekendmaking aan en gebruik door anderen zijn niet toegestaan. Als u dit
bericht per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht dit onmiddellijk aan
de afzender te melden en het bericht van uw systemen te verwijderen.
De werkgever van de afzender kan niet garanderen dat de verzonden en/of
ontvangen informatie juist is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade die eruit kan voortvloeien."

"This message and any files transmitted with it may contain confidential
information and is solely intended for the addressee(s). Any unauthorized
disclosure or actions taken in reliance on it are forbidden. If you have
received this message in error, please delete it and notify the sender.
The employer of the sender does not guarantee that the information sent
and/or received is correct and does not accept any liability for damages
related thereto."  • Prev by Date: Re: Simplify problems for checking easy equalities...
  • Next by Date: Re: Simplify problems for checking easy equalities...
  • Previous by thread: Re: Area Under Curve (Min Length Interval)
  • Next by thread: marching Squares Algorithm